517 519 705
Żłobek Miejski "Figielkowo" w Wojkowicach

Rada Rodziców

W Żłobku Miejskim „Figielkowo” działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z wpłat rodziców. O wysokości wpłat decydują sami rodzice na pierwszym zebraniu. Środki mogą być wykorzystane na bieżące potrzeby żłobka.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku funkcjonowania 2017/2018


Aleksandra Borówka – przewodnicząca
Katarzyna Żurawska – zastępca
Edyta Dziedzic – Mania –  skarbnik
Justyna Banach -członek
Elżbieta Majda -członek

Komisja Rewizyjna


Ewa Trefon- Rycąbel– przewodnicząca
Marta Kalus – członek
Patrycja Krutow– członek

 Kontakt e-mail: rada.rodzicow.figielkowo@onet.pl

Obowiązujące składki na rzecz Rady Rodziców w roku funkcjonowania placówki 2017/2018

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!